Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Aldrovanda vesiculosa L. EN

 
Droseraceae 16 16 Παρατηρήσεις
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa

Drosera anglica Huds.

 
Droseraceae 138 135 Παρατηρήσεις
Drosera anglica
Drosera anglica
Drosera anglica
Drosera anglica

Drosera rotundifolia L. LC

 
Droseraceae 920 747 Παρατηρήσεις
Drosera rotundifolia
Drosera rotundifolia
Drosera rotundifolia
Drosera rotundifolia

Drosera spatulata Labill.

 
Droseraceae 14 12 Παρατηρήσεις
Drosera spatulata
Drosera spatulata
Drosera spatulata
Drosera spatulata