Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Aeginetia indica L.

 
Orobanchaceae 14 2 Παρατηρήσεις
Aeginetia indica
Aeginetia indica
Aeginetia indica
Aeginetia indica

Aeginetia sinensis Beck

 
Orobanchaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis

Pedicularis verticillata L.

 
Orobanchaceae 562 408 Παρατηρήσεις
Pedicularis verticillata
Pedicularis verticillata
Pedicularis verticillata
Pedicularis verticillata