Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Aconitum japonicum Thunb.

 
Ranunculaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Aconitum japonicum
Aconitum japonicum
Aconitum japonicum
Aconitum japonicum

Actaea rubra (Aiton) Willd.

 
Ranunculaceae 593 509 Παρατηρήσεις
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra

Adonis amurensis Regel & Radde

 
Ranunculaceae 8 5 Παρατηρήσεις
Adonis amurensis
Adonis amurensis
Adonis amurensis
Adonis amurensis

Adonis ramosa Franch.

 
Ranunculaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Adonis ramosa
Adonis ramosa

Caltha palustris L. LC

 
Ranunculaceae 7.373 6.028 Παρατηρήσεις
Caltha palustris
Caltha palustris
Caltha palustris
Caltha palustris

Clematis apiifolia DC.

 
Ranunculaceae 7 4 Παρατηρήσεις
Clematis apiifolia
Clematis apiifolia
Clematis apiifolia
Clematis apiifolia

Clematis florida Thunb.

 
Ranunculaceae 11 11 Παρατηρήσεις
Clematis florida
Clematis florida
Clematis florida
Clematis florida
Clematis patens
Clematis patens
Clematis patens
Clematis patens

Clematis stans Siebold & Zucc.

 
Ranunculaceae 11 7 Παρατηρήσεις
Clematis stans
Clematis stans
Clematis stans
Clematis stans

Clematis terniflora DC.

 
Ranunculaceae 580 462 Παρατηρήσεις
Clematis terniflora
Clematis terniflora
Clematis terniflora
Clematis terniflora

Eranthis pinnatifida Maxim.

 
Ranunculaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Eranthis pinnatifida
Eranthis pinnatifida

Ranunculus gmelinii DC. LC

 
Ranunculaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Ranunculus gmelinii
Ranunculus gmelinii
Ranunculus gmelinii

Ranunculus repens L.

Νεραγκούλα άγρια (τοξική )
Ranunculaceae 12.849 10.407 Παρατηρήσεις
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens