Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Achillea alpina L.

 
Asteraceae 3 2 Παρατηρήσεις
Achillea alpina
Achillea alpina
Achillea alpina

Achillea millefolium L. LC

Αγριαψιθιά
Asteraceae 21.023 17.838 Παρατηρήσεις
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium