Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Acorus calamus L. LC

 
Acoraceae 278 239 Παρατηρήσεις
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus

Acorus gramineus Aiton LC

 
Acoraceae 22 21 Παρατηρήσεις
Acorus gramineus
Acorus gramineus
Acorus gramineus
Acorus gramineus