Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Aeginetia sinensis Beck

 
Orobanchaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis
Aeginetia sinensis