Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Albizia julibrissin Durazz.

Ακακία Κωνσταντινουπόλεως
Fabaceae 7.363 6.006 Παρατηρήσεις
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin