Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Aldrovanda vesiculosa L. EN

 
Droseraceae 17 17 Παρατηρήσεις
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa
Aldrovanda vesiculosa