Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Alisma plantago-aquatica L. LC

 
Alismataceae 969 718 Παρατηρήσεις
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica