Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch LC

 
Betulaceae 1.058 719 Παρατηρήσεις
Alnus alnobetula
Alnus alnobetula
Alnus alnobetula
Alnus alnobetula

Alnus firma Siebold & Zucc. DD

 
Betulaceae 8 4 Παρατηρήσεις
Alnus firma
Alnus firma
Alnus firma
Alnus firma

Alnus japonica (Thunb.) Steud. LC

 
Betulaceae 197 127 Παρατηρήσεις
Alnus japonica
Alnus japonica
Alnus japonica
Alnus japonica

Alnus pendula Matsum. LC

 
Betulaceae 1 1 Παρατήρηση
Alnus pendula