Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Apluda mutica L.

 
Poaceae 1 1 Observation
Apluda mutica