Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Buxus microphylla Siebold & Zucc. LC

 
Buxaceae 85 75 Παρατηρήσεις
Buxus microphylla
Buxus microphylla
Buxus microphylla
Buxus microphylla