Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Chenopodium album L.

Χηνοποδιο τολευκό η Λουβαδιά η κοινή
Amaranthaceae 10.010 7.887 Παρατηρήσεις
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

 
Amaranthaceae 396 313 Παρατηρήσεις
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium

Chenopodium giganteum D.Don

 
Amaranthaceae 175 137 Παρατηρήσεις
Chenopodium giganteum
Chenopodium giganteum
Chenopodium giganteum
Chenopodium giganteum