Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Gynura bicolor
Gynura bicolor