Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Ilex crenata Thunb.

 
Aquifoliaceae 170 130 Παρατηρήσεις
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata

Ilex latifolia Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 10 5 Παρατηρήσεις
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia

Ilex rotunda Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 20 19 Παρατηρήσεις
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda