Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Ilex crenata Thunb.

 
Aquifoliaceae 267 200 Παρατηρήσεις
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata

Ilex latifolia Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 15 10 Παρατηρήσεις
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex pedunculosa

Ilex rotunda Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 28 23 Παρατηρήσεις
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex sugerokii
Ilex sugerokii