Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Koelreuteria paniculata Laxm. LC

Κοιλρευτερία η θυσανώδης
Sapindaceae 5.726 4.024 Παρατηρήσεις
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata