Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Lycoris × albiflora Koidz.

 
Amaryllidaceae 6 5 Παρατηρήσεις
Lycoris × albiflora
Lycoris × albiflora
Lycoris × albiflora
Lycoris × albiflora

Lycoris radiata (L'Hér.) Herb.

 
Amaryllidaceae 181 156 Παρατηρήσεις
Lycoris radiata
Lycoris radiata
Lycoris radiata
Lycoris radiata

Lycoris sanguinea Maxim.

 
Amaryllidaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Lycoris sanguinea
Lycoris sanguinea
Lycoris sanguinea
Lycoris sanguinea

Lycoris squamigera Maxim.

 
Amaryllidaceae 229 215 Παρατηρήσεις
Lycoris squamigera
Lycoris squamigera
Lycoris squamigera
Lycoris squamigera