Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Nerium oleander L. LC

Πικροδάφνη
Apocynaceae 13.085 11.132 Παρατηρήσεις
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander