Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Rhapis excelsa (Thunb.) A.Henry

 
Arecaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Rhapis excelsa
Rhapis excelsa
Rhapis excelsa
Rhapis excelsa

Rhapis humilis Blume

 
Arecaceae 75 57 Παρατηρήσεις
Rhapis humilis
Rhapis humilis
Rhapis humilis
Rhapis humilis