Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Acanthaceae

Acanthaceae

9.163 7.776 Παρατηρήσεις
Adoxaceae

Adoxaceae

34.932 27.546 Παρατηρήσεις
Aizoaceae

Aizoaceae

317 263 Παρατηρήσεις
Amaranthaceae

Amaranthaceae

8.321 6.474 Παρατηρήσεις
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

9.154 7.850 Παρατηρήσεις
Anacardiaceae

Anacardiaceae

20 11 Παρατηρήσεις
Annonaceae

Annonaceae

498 406 Παρατηρήσεις
Apiaceae

Apiaceae

35.960 28.695 Παρατηρήσεις
Apocynaceae

Apocynaceae

25.204 21.549 Παρατηρήσεις
Araceae

Araceae

140 89 Παρατηρήσεις
Araliaceae

Araliaceae

18.807 16.158 Παρατηρήσεις
Araucariaceae

Araucariaceae

2.529 1.949 Παρατηρήσεις
Asparagaceae

Asparagaceae

18.370 16.239 Παρατηρήσεις
Asteraceae

Asteraceae

138.952 111.074 Παρατηρήσεις
Betulaceae

Betulaceae

34 15 Παρατηρήσεις
Bignoniaceae

Bignoniaceae

7.582 5.729 Παρατηρήσεις
Boraginaceae

Boraginaceae

48 33 Παρατηρήσεις
Brassicaceae

Brassicaceae

51.536 40.511 Παρατηρήσεις
Bromeliaceae

Bromeliaceae

1.046 947 Παρατηρήσεις
Buxaceae

Buxaceae

6.560 5.122 Παρατηρήσεις
Cactaceae

Cactaceae

6.140 5.197 Παρατηρήσεις
Campanulaceae

Campanulaceae

4.779 4.072 Παρατηρήσεις
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

14.175 11.063 Παρατηρήσεις
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

23.914 19.618 Παρατηρήσεις
Celastraceae

Celastraceae

103 72 Παρατηρήσεις
Commelinaceae

Commelinaceae

732 665 Παρατηρήσεις
Convolvulaceae

Convolvulaceae

18.196 15.424 Παρατηρήσεις
Crassulaceae

Crassulaceae

9.692 8.785 Παρατηρήσεις
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

5.156 4.209 Παρατηρήσεις
Cupressaceae

Cupressaceae

8.657 6.112 Παρατηρήσεις
Cyperaceae

Cyperaceae

219 122 Παρατηρήσεις
Davalliaceae

Davalliaceae

1.118 986 Παρατηρήσεις
Elaeagnaceae

Elaeagnaceae

2.740 1.986 Παρατηρήσεις
Elatinaceae

Elatinaceae

34 10 Παρατηρήσεις
Ephedraceae

Ephedraceae

16 11 Παρατηρήσεις
Equisetaceae

Equisetaceae

48 39 Παρατηρήσεις
Ericaceae

Ericaceae

3.884 3.155 Παρατηρήσεις
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

21.790 18.241 Παρατηρήσεις
Fabaceae

Fabaceae

70.278 55.231 Παρατηρήσεις
Fagaceae

Fagaceae

28.500 22.226 Παρατηρήσεις
Gentianaceae

Gentianaceae

38 27 Παρατηρήσεις
Geraniaceae

Geraniaceae

2.992 2.395 Παρατηρήσεις
Hydrangeaceae

Hydrangeaceae

26.809 22.675 Παρατηρήσεις
Loading...