Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Portulaca

Portulaca

7.312 6.443 Παρατηρήσεις
species_plural 2