Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Contributions

Vania Castillo
Vania Castillo 7 Δεκ 2021

Destiny Weislogel
Destiny Weislogel 7 Δεκ 2021

Leon Canon
Leon Canon 6 Δεκ 2021

Beta vulgaris L.

Παντζάρι Amaranthaceae

Beta vulgaris Leaf
leaf
Leon Canon
Leon Canon 6 Δεκ 2021

Beta vulgaris L.

Παντζάρι Amaranthaceae

Beta vulgaris Leaf
leaf
Leon Canon
Leon Canon 6 Δεκ 2021

Brassica oleracea L.

Κράμβη η λαχανώδης Brassicaceae

Brassica oleracea Leaf
leaf
Fabien Anthelme
Fabien Anthelme 2 Δεκ 2021

Impellizzeri Maria Silvina
Impellizzeri Maria Silvina 4 Δεκ 2021

Rayito de sol

 

Leaf
leaf
Zapata Patricia
Zapata Patricia 4 Δεκ 2021

alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 Δεκ 2021

Prunus domestica L.

Δαμάσκηνο Rosaceae

Prunus domestica Leaf
leaf
Prunus domestica Fruit
fruit
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 Δεκ 2021

Άγνωστο

 

Leaf
leaf
Leaf
leaf
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 Δεκ 2021

Cupressus sempervirens L.

Μεσογειακό Κυπαρίσσι Cupressaceae

Cupressus sempervirens Fruit
fruit
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 Δεκ 2021

Cupressus sempervirens L.

Μεσογειακό Κυπαρίσσι Cupressaceae

Cupressus sempervirens Leaf
leaf
Cupressus sempervirens Habit
habit
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 Δεκ 2021

Buddleja davidii Franch.

Βουδλέια Scrophulariaceae

Buddleja davidii Flower
flower
Buddleja davidii Leaf
leaf
Buddleja davidii Flower
flower
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 Δεκ 2021

Ulmus pumila L.

 

Leaf
leaf
Bark
bark
Leaf
leaf
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 Δεκ 2021

Plumbago auriculata Lam.

Πλουμπάγκο/Μπλε γιασεμί Plumbaginaceae

Plumbago auriculata Flower
flower
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 Δεκ 2021

Άγνωστο

 

Leaf
leaf
Leaf
leaf
Leaf
leaf
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 Δεκ 2021

Populus alba L.

Ασημόλευκα Salicaceae

Populus alba Leaf
leaf
alfonso tenorio
alfonso tenorio 4 Δεκ 2021

Taxus baccata L.

Ίταμος Taxaceae

Taxus baccata Leaf
leaf
Loading...