Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Sambucus nigra L. LC

Σαμπούκος
Adoxaceae 19.713 15.543 Παρατηρήσεις
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus nigra

Viburnum opulus L.

 
Adoxaceae 13.304 10.586 Παρατηρήσεις
Viburnum opulus
Viburnum opulus
Viburnum opulus
Viburnum opulus