Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes

 
Aizoaceae 318 265 Παρατηρήσεις
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia

Delosperma echinatum (Lam.) Schwantes

 
Aizoaceae 80 63 Παρατηρήσεις
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum