Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes

 
Aizoaceae 245 213 Παρατηρήσεις
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia

Delosperma echinatum (Lam.) Schwantes

 
Aizoaceae 136 25 Παρατηρήσεις
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum