Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Schinus areira L.

 
Anacardiaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Schinus areira
Schinus areira
Schinus areira
Schinus areira