Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Hedera helix L.

Κισσός
Araliaceae 17.537 15.145 Παρατηρήσεις
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix