Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Agave americana L. LC

Αθάνατος
Asparagaceae 6.234 5.582 Παρατηρήσεις
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop

 
Asparagaceae 2.604 2.325 Παρατηρήσεις
Asparagus densiflorus
Asparagus densiflorus
Asparagus densiflorus
Asparagus densiflorus

Asparagus officinalis L. LC

Sparaggi
Asparagaceae 2.282 1.684 Παρατηρήσεις
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques

Χλωρόφυτο
Asparagaceae 7.842 7.228 Παρατηρήσεις
Chlorophytum comosum
Chlorophytum comosum
Chlorophytum comosum
Chlorophytum comosum

Cordyline australis Hook. f.

 
Asparagaceae 24 4 Παρατηρήσεις
Cordyline australis
Cordyline australis
Cordyline australis
Cordyline australis

Yucca aloifolia L. DD

Γιούκα
Asparagaceae 2.322 1.893 Παρατηρήσεις
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia