Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Agave americana L. LC

Alades
Asparagaceae 4.970 4.452 Παρατηρήσεις
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop

 
Asparagaceae 1.845 1.647 Παρατηρήσεις
Asparagus densiflorus
Asparagus densiflorus
Asparagus densiflorus
Asparagus densiflorus

Asparagus officinalis L. LC

Sparaggi
Asparagaceae 1.695 1.223 Παρατηρήσεις
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques

Χλωρόφυτο
Asparagaceae 6.339 5.904 Παρατηρήσεις
Chlorophytum comosum
Chlorophytum comosum
Chlorophytum comosum
Chlorophytum comosum

Yucca aloifolia L. DD

Γιούκα
Asparagaceae 1.522 1.268 Παρατηρήσεις
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia