Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Amsinckia calycina
Amsinckia calycina
Amsinckia calycina

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.

 
Boraginaceae 21 20 Παρατηρήσεις
Myosotis sylvatica
Myosotis sylvatica
Myosotis sylvatica
Myosotis sylvatica