Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Brassica juncea (L.) Czern.

 
Brassicaceae 449 385 Παρατηρήσεις
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch LC

 
Brassicaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Brassica nigra
Brassica nigra
Brassica nigra

Brassica oleracea L. DD

Κράμβη η λαχανώδης
Brassicaceae 4.612 3.859 Παρατηρήσεις
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea

Brassica rapa L.

Κινέζικο λάχανο
Brassicaceae 1.606 1.233 Παρατηρήσεις
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

 
Brassicaceae 5.453 4.397 Παρατηρήσεις
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris

Cardamine bonariensis Pers.

 
Brassicaceae 23 3 Παρατηρήσεις
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis

Draba lapaziana Al-Shehbaz

 
Brassicaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Draba lapaziana
Draba lapaziana
Draba lapaziana
Draba lapaziana

Eruca vesicaria (L.) Cav.

 
Brassicaceae 1.308 994 Παρατηρήσεις
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria

Erysimum cheiri (L.) Crantz

Kitrini violetta
Brassicaceae 2.808 2.233 Παρατηρήσεις
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri

Lepidium bonariense L.

 
Brassicaceae 55 42 Παρατηρήσεις
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense

Lepidium didymum L.

 
Brassicaceae 716 511 Παρατηρήσεις
Lepidium didymum
Lepidium didymum
Lepidium didymum
Lepidium didymum

Lepidium sativum L.

Κάρδαμο
Brassicaceae 344 268 Παρατηρήσεις
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum

Lobularia maritima (L.) Desv.

 
Brassicaceae 7.256 6.086 Παρατηρήσεις
Lobularia maritima
Lobularia maritima
Lobularia maritima
Lobularia maritima

Lunaria annua L.

 
Brassicaceae 10.325 8.381 Παρατηρήσεις
Lunaria annua
Lunaria annua
Lunaria annua
Lunaria annua

Mancoa hispida Wedd.

 
Brassicaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Mancoa hispida
Mancoa hispida

Nasturtium officinale W.T. Aiton LC

 
Brassicaceae 32 30 Παρατηρήσεις
Nasturtium officinale
Nasturtium officinale
Nasturtium officinale
Nasturtium officinale

Raphanus sativus L.

Rapani
Brassicaceae 978 780 Παρατηρήσεις
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus

Rapistrum rugosum (L.) All.

 
Brassicaceae 1.197 867 Παρατηρήσεις
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum

Sisymbrium irio L.

 
Brassicaceae 1.192 791 Παρατηρήσεις
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

 
Brassicaceae 3.430 2.320 Παρατηρήσεις
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale

Sisymbrium orientale L.

 
Brassicaceae 207 115 Παρατηρήσεις
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale

Thlaspi arvense L.

 
Brassicaceae 1.409 1.091 Παρατηρήσεις
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense