Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Brassica juncea (L.) Czern.

 
Brassicaceae 692 588 Παρατηρήσεις
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea

Brassica oleracea L. DD

Κράμβη η λαχανώδης
Brassicaceae 6.499 5.430 Παρατηρήσεις
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea

Brassica rapa L.

 
Brassicaceae 2.185 1.643 Παρατηρήσεις
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

 
Brassicaceae 6.753 5.345 Παρατηρήσεις
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris

Cardamine bonariensis Pers.

 
Brassicaceae 23 3 Παρατηρήσεις
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis

Draba discoidea Wedd.

 
Brassicaceae 1 1 Παρατήρηση
Draba discoidea

Draba lapaziana Al-Shehbaz

 
Brassicaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Draba lapaziana
Draba lapaziana
Draba lapaziana
Draba lapaziana

Eruca vesicaria (L.) Cav.

 
Brassicaceae 1.769 1.369 Παρατηρήσεις
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria

Erysimum cheiri (L.) Crantz

Kitrini violetta
Brassicaceae 3.832 3.005 Παρατηρήσεις
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri

Lepidium bonariense L.

 
Brassicaceae 67 50 Παρατηρήσεις
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense

Lepidium didymum L.

 
Brassicaceae 992 707 Παρατηρήσεις
Lepidium didymum
Lepidium didymum
Lepidium didymum
Lepidium didymum

Lepidium sativum L.

Κάρδαμο
Brassicaceae 504 408 Παρατηρήσεις
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum

Lobularia maritima (L.) Desv.

Άλυσσος
Brassicaceae 9.796 8.138 Παρατηρήσεις
Lobularia maritima
Lobularia maritima
Lobularia maritima
Lobularia maritima

Lunaria annua L.

 
Brassicaceae 13.721 11.078 Παρατηρήσεις
Lunaria annua
Lunaria annua
Lunaria annua
Lunaria annua

Mancoa hispida Wedd.

 
Brassicaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Mancoa hispida
Mancoa hispida

Raphanus sativus L.

Rapani
Brassicaceae 1.590 1.271 Παρατηρήσεις
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus

Rapistrum rugosum (L.) All.

 
Brassicaceae 1.741 1.241 Παρατηρήσεις
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum

Sisymbrium irio L.

 
Brassicaceae 1.581 1.031 Παρατηρήσεις
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

 
Brassicaceae 4.262 2.883 Παρατηρήσεις
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale

Sisymbrium orientale L.

 
Brassicaceae 243 136 Παρατηρήσεις
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale

Thlaspi arvense L.

 
Brassicaceae 1.892 1.443 Παρατηρήσεις
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense