Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Elaeagnus angustifolia L. LC

Moschoitia
Elaeagnaceae 2.540 1.797 Παρατηρήσεις
Elaeagnus angustifolia
Elaeagnus angustifolia
Elaeagnus angustifolia
Elaeagnus angustifolia