Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Equisetum giganteum L. LC

 
Equisetaceae 37 32 Παρατηρήσεις
Equisetum giganteum
Equisetum giganteum
Equisetum giganteum
Equisetum giganteum