Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Rhododendron simsii Planch.

 
Ericaceae 2.763 2.231 Παρατηρήσεις
Rhododendron simsii
Rhododendron simsii
Rhododendron simsii
Rhododendron simsii