Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Gentiana gayi Griseb.

 
Gentianaceae 1 1 Παρατήρηση
Gentiana gayi

Gentiana sedifolia Kunth

 
Gentianaceae 40 27 Παρατηρήσεις
Gentiana sedifolia
Gentiana sedifolia
Gentiana sedifolia
Gentiana sedifolia

Halenia caespitosa Gilg

 
Gentianaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Halenia caespitosa
Halenia caespitosa