Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Distichia muscoides Nees & Meyen

 
Juncaceae 60 25 Παρατηρήσεις
Distichia muscoides
Distichia muscoides
Distichia muscoides
Distichia muscoides

Juncus balticus Willd. LC

 
Juncaceae 7 6 Παρατηρήσεις
Juncus balticus
Juncus balticus
Juncus balticus
Juncus balticus

Juncus bufonius L. LC

 
Juncaceae 283 168 Παρατηρήσεις
Juncus bufonius
Juncus bufonius
Juncus bufonius
Juncus bufonius

Juncus ebracteatus E. Mey.

 
Juncaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Juncus ebracteatus
Juncus ebracteatus

Juncus stipulatus Nees & Meyen

 
Juncaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Juncus stipulatus
Juncus stipulatus

Luzula racemosa Desv.

 
Juncaceae 23 11 Παρατηρήσεις
Luzula racemosa
Luzula racemosa
Luzula racemosa
Luzula racemosa

Luzula vulcanica Liebm.

 
Juncaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Luzula vulcanica
Luzula vulcanica
Luzula vulcanica
Luzula vulcanica

Oxychloe andina Phil.

 
Juncaceae 29 6 Παρατηρήσεις
Oxychloe andina
Oxychloe andina
Oxychloe andina
Oxychloe andina