Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Allionia incarnata L.

 
Nyctaginaceae 130 118 Παρατηρήσεις
Allionia incarnata
Allionia incarnata
Allionia incarnata
Allionia incarnata

Bougainvillea spectabilis Willd.

Άγρια μπουκαμβίλια
Nyctaginaceae 9.445 8.135 Παρατηρήσεις
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis