Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Allionia incarnata L.

 
Nyctaginaceae 111 110 Παρατηρήσεις
Allionia incarnata
Allionia incarnata
Allionia incarnata
Allionia incarnata

Bougainvillea spectabilis Willd.

Άγρια μπουκαμβίλια
Nyctaginaceae 7.956 6.874 Παρατηρήσεις
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis