Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Fraxinus angustifolia Vahl LC

 
Oleaceae 4.335 2.957 Παρατηρήσεις
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia

Fraxinus excelsior L. NT

Φράξο
Oleaceae 14.346 10.966 Παρατηρήσεις
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior

Fraxinus pennsylvanica Marshall CR

 
Oleaceae 80 54 Παρατηρήσεις
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica

Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. LC

 
Oleaceae 9 4 Παρατηρήσεις
Fraxinus uhdei
Fraxinus uhdei
Fraxinus uhdei
Fraxinus uhdei

Jasminum grandiflorum L.

 
Oleaceae 667 519 Παρατηρήσεις
Jasminum grandiflorum
Jasminum grandiflorum
Jasminum grandiflorum
Jasminum grandiflorum

Jasminum mesnyi Hance

 
Oleaceae 838 669 Παρατηρήσεις
Jasminum mesnyi
Jasminum mesnyi
Jasminum mesnyi
Jasminum mesnyi

Ligustrum lucidum W.T. Aiton LC

 
Oleaceae 186 112 Παρατηρήσεις
Ligustrum lucidum
Ligustrum lucidum
Ligustrum lucidum
Ligustrum lucidum

Ligustrum ovalifolium Hassk. LC

Λιγουστρο
Oleaceae 1.452 1.179 Παρατηρήσεις
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum ovalifolium

Ligustrum sinense Lour.

 
Oleaceae 1.958 1.479 Παρατηρήσεις
Ligustrum sinense
Ligustrum sinense
Ligustrum sinense
Ligustrum sinense

Olea europaea L.

Ελιά
Oleaceae 7.092 5.446 Παρατηρήσεις
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea

Syringa vulgaris L. LC

Πασχαλιά
Oleaceae 11.953 9.918 Παρατηρήσεις
Syringa vulgaris
Syringa vulgaris
Syringa vulgaris
Syringa vulgaris