Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Clarkia unguiculata Lindl.

 
Onagraceae 601 541 Παρατηρήσεις
Clarkia unguiculata
Clarkia unguiculata
Clarkia unguiculata
Clarkia unguiculata

Epilobium denticulatum Ruiz & Pav.

 
Onagraceae 7 3 Παρατηρήσεις
Epilobium denticulatum
Epilobium denticulatum
Epilobium denticulatum
Epilobium denticulatum

Fuchsia hybrida hort. ex Siebert & Voss

 
Onagraceae 104 75 Παρατηρήσεις
Fuchsia hybrida
Fuchsia hybrida
Fuchsia hybrida
Fuchsia hybrida

Fuchsia magellanica Lam.

 
Onagraceae 6.480 5.665 Παρατηρήσεις
Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica

Oenothera punae Kuntze

 
Onagraceae 5 2 Παρατηρήσεις
Oenothera punae
Oenothera punae
Oenothera punae
Oenothera punae

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton

 
Onagraceae 596 419 Παρατηρήσεις
Oenothera rosea
Oenothera rosea
Oenothera rosea
Oenothera rosea

Oenothera tetraptera Cav.

 
Onagraceae 4 4 Παρατηρήσεις
Oenothera tetraptera
Oenothera tetraptera
Oenothera tetraptera
Oenothera tetraptera