Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Bartsia crenoloba Wedd.

 
Orobanchaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Bartsia crenoloba
Bartsia crenoloba
Bartsia crenoloba
Bartsia crenoloba

Bartsia pedicularoides Benth.

 
Orobanchaceae 12 5 Παρατηρήσεις
Bartsia pedicularoides
Bartsia pedicularoides
Bartsia pedicularoides
Bartsia pedicularoides

Bartsia peruviana Walp.

 
Orobanchaceae 10 5 Παρατηρήσεις
Bartsia peruviana
Bartsia peruviana
Bartsia peruviana
Bartsia peruviana

Castilleja nubigena Kunth LC

 
Orobanchaceae 9 7 Παρατηρήσεις
Castilleja nubigena
Castilleja nubigena
Castilleja nubigena
Castilleja nubigena

Castilleja pumila (Benth.) Wedd.

 
Orobanchaceae 24 10 Παρατηρήσεις
Castilleja pumila
Castilleja pumila
Castilleja pumila
Castilleja pumila