Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Mimulus glabratus Kunth LC

 
Phrymaceae 9 6 Παρατηρήσεις
Mimulus glabratus
Mimulus glabratus
Mimulus glabratus
Mimulus glabratus