Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Mimulus glabratus Kunth LC

 
Phrymaceae 20 9 Παρατηρήσεις
Mimulus glabratus
Mimulus glabratus
Mimulus glabratus
Mimulus glabratus