Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Aciachne pulvinata Benth.

 
Poaceae 41 8 Παρατηρήσεις
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata

Agrostis breviculmis Hitchc.

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Agrostis breviculmis

Agrostis tolucensis Kunth

 
Poaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis

Alopecurus magellanicus Lam. LC

 
Poaceae 11 11 Παρατηρήσεις
Alopecurus magellanicus
Alopecurus magellanicus
Alopecurus magellanicus
Alopecurus magellanicus

Aristida adscensionis L.

 
Poaceae 70 39 Παρατηρήσεις
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis

Arundo donax L. LC

Kalami
Poaceae 2.255 1.747 Παρατηρήσεις
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Avena barbata Pott ex Link

 
Poaceae 875 659 Παρατηρήσεις
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata

Avena fatua L. LC

 
Poaceae 1.814 1.497 Παρατηρήσεις
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua

Avena sativa L.

Βρώμη
Poaceae 3.091 2.888 Παρατηρήσεις
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

 
Poaceae 374 206 Παρατηρήσεις
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter

 
Poaceae 10 4 Παρατηρήσεις
Bothriochloa laguroides
Bothriochloa laguroides
Bothriochloa laguroides
Bothriochloa laguroides

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb.

 
Poaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Bothriochloa saccharoides
Bothriochloa saccharoides
Bothriochloa saccharoides

Briza minor L.

 
Poaceae 258 210 Παρατηρήσεις
Briza minor
Briza minor
Briza minor
Briza minor

Bromus catharticus Vahl

 
Poaceae 95 68 Παρατηρήσεις
Bromus catharticus
Bromus catharticus
Bromus catharticus
Bromus catharticus

Bromus lanatus Kunth

 
Poaceae 18 6 Παρατηρήσεις
Bromus lanatus
Bromus lanatus
Bromus lanatus
Bromus lanatus

Chloris ciliata Sw.

 
Poaceae 3 1 Παρατήρηση
Chloris ciliata
Chloris ciliata
Chloris ciliata

Cortaderia speciosa (Nees) Stapf

 
Poaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Cortaderia speciosa
Cortaderia speciosa
Cortaderia speciosa
Cortaderia speciosa

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Αγριάδα
Poaceae 1.705 1.314 Παρατηρήσεις
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon

Dactylis glomerata L.

 
Poaceae 7.256 5.772 Παρατηρήσεις
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata

Deyeuxia chrysantha J. Presl

 
Poaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Deyeuxia chrysantha
Deyeuxia chrysantha
Deyeuxia chrysantha
Deyeuxia chrysantha

Deyeuxia curvula Wedd.

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Deyeuxia curvula

Deyeuxia eminens J. Presl

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Deyeuxia eminens

Deyeuxia minima (Pilg.) Rúgolo

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Deyeuxia minima

Deyeuxia nitidula (Pilg.) Rúgolo

 
Poaceae 10 5 Παρατηρήσεις
Deyeuxia nitidula
Deyeuxia nitidula
Deyeuxia nitidula
Deyeuxia nitidula

Deyeuxia ovata J.Presl

 
Poaceae 11 6 Παρατηρήσεις
Deyeuxia ovata
Deyeuxia ovata
Deyeuxia ovata
Deyeuxia ovata

Deyeuxia rigescens (J.Presl) Türpe

 
Poaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Deyeuxia rigescens
Deyeuxia rigescens
Deyeuxia rigescens
Deyeuxia rigescens

Deyeuxia vicunarum Wedd.

 
Poaceae 24 1 Παρατήρηση
Deyeuxia vicunarum
Deyeuxia vicunarum
Deyeuxia vicunarum
Deyeuxia vicunarum

Dielsiochloa floribunda (Pilg.) Pilg.

 
Poaceae 13 5 Παρατηρήσεις
Dielsiochloa floribunda
Dielsiochloa floribunda
Dielsiochloa floribunda
Dielsiochloa floribunda

Distichlis spicata (L.) Greene LC

 
Poaceae 77 63 Παρατηρήσεις
Distichlis spicata
Distichlis spicata
Distichlis spicata
Distichlis spicata

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

 
Poaceae 36 26 Παρατηρήσεις
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud.

 
Poaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans

Festuca arundinacea Schreb.

 
Poaceae 16 12 Παρατηρήσεις
Festuca arundinacea
Festuca arundinacea
Festuca arundinacea
Festuca arundinacea

Festuca dolichophylla J.Presl

 
Poaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Festuca dolichophylla
Festuca dolichophylla
Festuca dolichophylla
Festuca dolichophylla

Festuca peruviana Infantes

 
Poaceae 2 1 Παρατήρηση
Festuca peruviana
Festuca peruviana

Festuca rigescens (J.Presl) Kunth

 
Poaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Festuca rigescens
Festuca rigescens

Hordeum vulgare L.

Κριθάρι
Poaceae 7.641 7.257 Παρατηρήσεις
Hordeum vulgare
Hordeum vulgare
Hordeum vulgare
Hordeum vulgare

Lolium multiflorum Lam.

 
Poaceae 185 128 Παρατηρήσεις
Lolium multiflorum
Lolium multiflorum
Lolium multiflorum
Lolium multiflorum

Lolium perenne L.

 
Poaceae 2.253 1.732 Παρατηρήσεις
Lolium perenne
Lolium perenne
Lolium perenne
Lolium perenne

Melinis repens (Willd.) Zizka

 
Poaceae 347 258 Παρατηρήσεις
Melinis repens
Melinis repens
Melinis repens
Melinis repens
Pennisetum clandestinum
Pennisetum clandestinum
Pennisetum clandestinum
Pennisetum clandestinum

Phalaris aquatica L.

 
Poaceae 193 146 Παρατηρήσεις
Phalaris aquatica
Phalaris aquatica
Phalaris aquatica
Phalaris aquatica

Phalaris minor Retz.

 
Poaceae 118 75 Παρατηρήσεις
Phalaris minor
Phalaris minor
Phalaris minor
Phalaris minor

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. LC

 
Poaceae 4.629 3.480 Παρατηρήσεις
Phragmites australis
Phragmites australis
Phragmites australis
Phragmites australis

Poa annua L. LC

 
Poaceae 1.865 1.447 Παρατηρήσεις
Poa annua
Poa annua
Poa annua
Poa annua

Poa gymnantha Pilg.

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Poa gymnantha

Poa infirma Kunth

 
Poaceae 34 20 Παρατηρήσεις
Poa infirma
Poa infirma
Poa infirma
Poa infirma
Loading...