Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Polygonum aviculare L.

 
Polygonaceae 3.113 2.420 Παρατηρήσεις
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare

Polygonum convolvulus L.

 
Polygonaceae 7 6 Παρατηρήσεις
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus

Rheum rhabarbarum L.

Ρήον το βαρβαρικόν
Polygonaceae 329 288 Παρατηρήσεις
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum

Rumex acetosella L.

 
Polygonaceae 3.017 2.371 Παρατηρήσεις
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella

Rumex conglomeratus Murray

 
Polygonaceae 701 453 Παρατηρήσεις
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus

Rumex crispus L.

 
Polygonaceae 6.957 5.222 Παρατηρήσεις
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus

Rumex obtusifolius L.

Megalo lapatho
Polygonaceae 8.264 6.762 Παρατηρήσεις
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius