Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Anagallis arvensis L.

 
Primulaceae 1.205 1.079 Παρατηρήσεις
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis

Primula malacoides Franch.

 
Primulaceae 12 6 Παρατηρήσεις
Primula malacoides
Primula malacoides
Primula malacoides
Primula malacoides