Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Cydonia oblonga Mill.

Κυδωνιά
Rosaceae 4.894 3.691 Παρατηρήσεις
Cydonia oblonga
Cydonia oblonga
Cydonia oblonga
Cydonia oblonga

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

Μουσμουλιά
Rosaceae 5.638 4.480 Παρατηρήσεις
Eriobotrya japonica
Eriobotrya japonica
Eriobotrya japonica
Eriobotrya japonica

Fragaria vesca L.

Φράουλα
Rosaceae 8.614 7.376 Παρατηρήσεις
Fragaria vesca
Fragaria vesca
Fragaria vesca
Fragaria vesca

Geum chiloense Balb. ex Ser.

 
Rosaceae 6 4 Παρατηρήσεις
Geum chiloense
Geum chiloense
Geum chiloense
Geum chiloense

Kerria japonica (L.) DC.

 
Rosaceae 4.312 3.665 Παρατηρήσεις
Kerria japonica
Kerria japonica
Kerria japonica
Kerria japonica
Lachemilla pinnata
Lachemilla pinnata
Lachemilla pinnata
Lachemilla pinnata

Malus sylvestris Mill. DD

Μηλέα η δασική
Rosaceae 3.692 2.567 Παρατηρήσεις
Malus sylvestris
Malus sylvestris
Malus sylvestris
Malus sylvestris

Prunus cerasifera Ehrh. DD

Κορόμηλο
Rosaceae 11.865 9.182 Παρατηρήσεις
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera

Prunus domestica L. DD

Δαμάσκηνο
Rosaceae 9.563 7.193 Παρατηρήσεις
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

Amygdalia
Rosaceae 20 12 Παρατηρήσεις
Prunus dulcis
Prunus dulcis
Prunus dulcis
Prunus dulcis

Prunus persica (L.) Batsch

Ροδακινιά
Rosaceae 4.982 4.004 Παρατηρήσεις
Prunus persica
Prunus persica
Prunus persica
Prunus persica

Prunus salicina Lindl. LC

 
Rosaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Prunus salicina
Prunus salicina
Prunus salicina

Prunus serotina Ehrh. LC

 
Rosaceae 4.730 3.545 Παρατηρήσεις
Prunus serotina
Prunus serotina
Prunus serotina
Prunus serotina

Pyracantha coccinea M. Roem.

 
Rosaceae 260 195 Παρατηρήσεις
Pyracantha coccinea
Pyracantha coccinea
Pyracantha coccinea
Pyracantha coccinea

Pyrus communis L. LC

Αχλαδιά
Rosaceae 5.635 4.268 Παρατηρήσεις
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis

Pyrus nivalis Jacq. DD

 
Rosaceae 15 8 Παρατηρήσεις
Pyrus nivalis
Pyrus nivalis
Pyrus nivalis
Pyrus nivalis

Rosa cymosa Tratt.

 
Rosaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Rosa cymosa
Rosa cymosa

Rosa rubiginosa L.

 
Rosaceae 1.491 1.088 Παρατηρήσεις
Rosa rubiginosa
Rosa rubiginosa
Rosa rubiginosa
Rosa rubiginosa

Spiraea japonica L. f.

 
Rosaceae 490 405 Παρατηρήσεις
Spiraea japonica
Spiraea japonica
Spiraea japonica
Spiraea japonica