Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Quinchamalium chilense Molina

 
Schoepfiaceae 45 20 Παρατηρήσεις
Quinchamalium chilense
Quinchamalium chilense
Quinchamalium chilense
Quinchamalium chilense