Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Capsicum pubescens Ruiz & Pav.

 
Solanaceae 12 10 Παρατηρήσεις
Capsicum pubescens
Capsicum pubescens
Capsicum pubescens
Capsicum pubescens

Datura stramonium L.

Stramonio
Solanaceae 8.510 6.872 Παρατηρήσεις
Datura stramonium
Datura stramonium
Datura stramonium
Datura stramonium

Lycopersicon esculentum Mill.

Ntomata
Solanaceae 2.337 2.046 Παρατηρήσεις
Lycopersicon esculentum
Lycopersicon esculentum
Lycopersicon esculentum
Lycopersicon esculentum

Nicandra physalodes (L.) Gaertn.

 
Solanaceae 1.530 1.156 Παρατηρήσεις
Nicandra physalodes
Nicandra physalodes
Nicandra physalodes
Nicandra physalodes

Nicotiana glauca Graham

Arkokapnos
Solanaceae 1.997 1.554 Παρατηρήσεις
Nicotiana glauca
Nicotiana glauca
Nicotiana glauca
Nicotiana glauca

Nicotiana tabacum L.

Νικοτιανή ο ταμπάκος
Solanaceae 1.394 1.098 Παρατηρήσεις
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum

Petunia hybrida Vilm.

 
Solanaceae 4.245 3.885 Παρατηρήσεις
Petunia hybrida
Petunia hybrida
Petunia hybrida
Petunia hybrida

Physalis peruviana L.

 
Solanaceae 1.804 1.445 Παρατηρήσεις
Physalis peruviana
Physalis peruviana
Physalis peruviana
Physalis peruviana

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.

 
Solanaceae 529 332 Παρατηρήσεις
Salpichroa origanifolia
Salpichroa origanifolia
Salpichroa origanifolia
Salpichroa origanifolia

Solanum acaule Bitter LC

 
Solanaceae 8 3 Παρατηρήσεις
Solanum acaule
Solanum acaule
Solanum acaule
Solanum acaule

Solanum marginatum L. f. LC

 
Solanaceae 17 17 Παρατηρήσεις
Solanum marginatum
Solanum marginatum
Solanum marginatum
Solanum marginatum

Solanum tuberosum L.

Πατάτα
Solanaceae 3.645 3.211 Παρατηρήσεις
Solanum tuberosum
Solanum tuberosum
Solanum tuberosum
Solanum tuberosum

Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers

 
Solanaceae 206 125 Παρατηρήσεις
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii