Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Taxus baccata L. LC

Ίταμος
Taxaceae 7.874 6.228 Παρατηρήσεις
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata