Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Ulmus glabra Huds. DD

 
Ulmaceae 3.287 2.432 Παρατηρήσεις
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra

Ulmus parvifolia Jacq. LC

 
Ulmaceae 470 342 Παρατηρήσεις
Ulmus parvifolia
Ulmus parvifolia
Ulmus parvifolia
Ulmus parvifolia