Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Urtica urens L.

 
Urticaceae 1.788 1.594 Παρατηρήσεις
Urtica urens
Urtica urens
Urtica urens
Urtica urens