Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Allium schoenoprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 2.490 2.094 Παρατηρήσεις
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum