Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Aloe vera (L.) Burm. f.

Αλόη η γνησία
Xanthorrhoeaceae 1.114 1.063 Παρατηρήσεις
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera